11513 books matched your search criteria (3000 books will be available).
50 have been returned starting at 2301.
Click here for this bookseller's contact information and sales conditions.
Previous
454647484950Next
View Basket

DE JONGHE d'ARDOYE.
Armorial Belge du Bibliophile. (avec: Joseph Havenith

Georges Dansaert ) 3 Volumes. Societe des Bibliophiles et Iconophiles en Bel-, gique. Avec Ex-Libris. Tirage limite. Numerote.sur papier Hendon.Feuilles vol-, antes,dans une couverture.Grand format,in4.Ensemble 944 pages. Repertoire des, meubles.Releve des Devises.Index des noms dont les fers sont mentionnes dans l', ouvrage.Noms des collectionneurs.38 Planches hors-texte et nombreuses illustra-, tions de blasons dans le texte.Ensemble:

Stock number: 10281.

 595.00 (approx. $US 701.27 )Add To Cart
Enquire

DE JONGHE,Sylva.
Het broussevuur. Antwerpen-1942. 170 Blz.

Stock number: 13927.

 16.00 (approx. $US 18.86 )Add To Cart
Enquire

DE JONGHE,Sylva.
Zwerftochten onder den evenaar. Geillustreerd.

198 Blz.

Stock number: 13928.

 16.00 (approx. $US 18.86 )Add To Cart
Enquire

DE JONGNEDERLANDSE
gemeenschap. Oorsprong, grondslagen, doel. Delta-

Amsterdam. 1932. 16 Blz.

Stock number: 11349.

 15.00 (approx. $US 17.68 )Add To Cart
Enquire

DE JONGNEDERLANDSE
Gemeenschap. Oorsprong - Grondslagen - Doel. Amsterdam

1932. 16 Blz.

Stock number: 27812.

 15.00 (approx. $US 17.68 )Add To Cart
Enquire

DE KADT,J.
Inleiding tot het denken van Marx. 92 Blz. Rotterdam-z.d.

Stock number: 18707.

 15.00 (approx. $US 17.68 )Add To Cart
Enquire

DE KATHEDRAAL
van Luik. 15 Oude foto's in koperdiepdruk, eenzijdig

gedrukt, formaat 14,5 x 20 Cm. met schutpapier. Kunst adelt, 1930. Zonder plaats

Stock number: 26575.

 55.00 (approx. $US 64.82 )Add To Cart
Enquire

DE KERCHOVE, Oswald.
Etude sur la petite culture des terres sablonneuses des

Flandres Belges. (O. De Kerchove de Denterghem). Belle planche-gravure a deplier, "Comice agricole de Saffelare" (Outils divers). Des differents types de plantes, cultivees. Bois et arbres. Plantes industrielles. Des animaux de Ferme. Des, instruments, des outils et des machines. Du fermier et de la ferme. Etc...., Gand,1878. 128 Pages. Rare !

Stock number: 30920.

 87.00 (approx. $US 102.54 )Add To Cart
Enquire

DE KEYSER,P.
Ars Folklorica Belgica. Antwerpen,1949. V. De Meyere :

De Reuzenommegangen : Aalst - Antwerpen - Brussel - Dendermonde - Geraardsbergen, - Gent - Hasselt - Ieper - Kortrijk - Lier - Mechelen - Nieuwpoort - Veurne -, Tienen - Nijvel - enz... De Patacons of schildekens onzer Nieuwjaarskoeken., Belgische poppentheaters. E. Dhanens : Haard en schoorsteen. Haarden uit de IXe, of Xe . Meeuwen : interieur v.e. hoeve. Brugge : schoorsteen v.h. Bladelin-hof, enz... 235 Blz. Op kunstdrukpapier met een overvloed van illustraties. 1 Kleur..

Stock number: 27289.

 297.00 (approx. $US 350.04 )Add To Cart
Enquire

DE KEYSER,P.(Bewerk.)
Die Borchgravinne van Vergi. Als Abel spel bewerkt.

De houtsneden zijn van Luc. De Jaegher. (volblad-tekeningen). Amsterdam/Antw., 1947. 55 Blz. Omslag en titelblad in 2 kleuren.

Stock number: 33773.

 45.00 (approx. $US 53.04 )Add To Cart
Enquire

DE KEYSER,Paul.
Floris ende Blancefloer. Een middeleeuwse idylle.

183 Blz. Antwerpen-1961. Met een opdracht en handtekening van de auteur. Mooi ex

Stock number: 18573.

 45.00 (approx. $US 53.04 )Add To Cart
Enquire

DE KEYSER,P.
Folklore en onderwijs. Ontstaan Folklore - Volksvermaken -

Volksleven - Taal-en volks-humor, enz... Antwerpen,1933. 119 Blz. Wat vlekjes, binnenin. Zeldzaam !

Stock number: 17754.

 37.00 (approx. $US 43.61 )Add To Cart
Enquire

DE KEYSER,P.
Gent in de Literatuur en in de Folklore. 134 Blz.

Groot formaat. Volksdrukkerij-Gent, 1935. Overvloedig geillustreerd. Halflinnen.

Stock number: 22974.

 94.00 (approx. $US 110.79 )Add To Cart
Enquire

DE KEYSER,P.
Vacantie-Vertellingen uit het Duinenland. Paardvisser -

Abdij ter Duinen - Ontstaan van den Hoogen Blekker - Legende van St.Idesbald -, Patershoeve - De Tempeliers van Nieuwpoort - H.Sacramentskapelletje te Oost-, Duinkerke - Hof ter Hille, enz...Met prachtige illustraties, soms in kleur en, ingeplakte prenten van "Denise". Gent,1945. 94 Blz.groot in8. Gebruiksporen., Opgeplakte prent van omslag ontbreekt.

Stock number: 23172.

 69.00 (approx. $US 81.32 )Add To Cart
Enquire

DE KEYSER,P.
Vacantie-Vertellingen uit het Duinenland. Paardvisser -

Abdij ter Duinen - Ontstaan van den Hoogen Blekker - Legende van St.Idesbald -, Patershoeve - De Tempeliers van Nieuwpoort - H.Sacramentskapelletje te Oost-, Duinkerke - Hof ter Hille, enz...Met prachtige illustraties, soms in kleur en, ingeplakte prenten van "Denise". Gent,1945. 94 Blz.groot in8. Gebruiksporen., Opgeplakte prent van omslag ontbreekt.

Stock number: 231720.

 69.00 (approx. $US 81.32 )Add To Cart
Enquire

DE KEYSER,Edw. e.a.
Verslag van den Vlaamschen Katholieken Studentenzitdag ge-

houden te Mechelen op 3 September 1899. O.a. Jan Portau : Albrecht Rodenbach's, verheerlijking. Lodewijk Dosfel : Toestand van het Vlaamsch in de Collegien en, Seminarien der Bisdommen Gent en Mechelen. Ook : Emiel Buskens, Emmanuel van, Fraechem,enz... Mechelen. 33 Blz. Rug geschonden.

Stock number: 30030.

 25.00 (approx. $US 29.47 )Add To Cart
Enquire

DE KEYZER,J.
De Sint-Ludgeruskerk en de Kapel van O.L.V. van VII Weeen

te Zele. Geschiedenis en beschrijving der kunstwerken. 16 Platen. Antwerpen,1943, Groot formaat in8. 70 Blz.

Stock number: 15284.

 69.00 (approx. $US 81.32 )Add To Cart
Enquire

DE KEYZER,Walter.
Inventaire des Archives de la Famille Vinchant de

Gontroeul (XVIe - XIXe siecles). 55 pages. Bruxelles,1970.

Stock number: 35220.

 30.00 (approx. $US 35.36 )Add To Cart
Enquire

DE KINDER,Constant.
Alle volkeren vertellen. Illustraties Edmond Van

Offel. Legenden, uit 6 landen. 124 Blz. Gen. Opdebeek-Antw. 1955.

Stock number: 10641.

 17.00 (approx. $US 20.04 )Add To Cart
Enquire

DE KINDER,Constant.
De Antwerpsche Duivel. Uit het sportieve en oorlogsleven

van Jan Olieslagers. Vrij bewerkt naar "Un homme volant" door Willy Coppens de, Houthulst. Jan's jeugd. Jan als vlieger. Jan als oorlogsvrijwilliger. Met af-, beelding der oorlogstrofeen en trofeen van Jan Olieslagers. Met talrijke foto's, uit de tijd.Antwerpen,1936. 252 Blz. groot formaat 17x24cm. Halfpercaline band, met titel in goud. Met een opdracht van de schrijver en zijn handtekening., Omslag meegebonden. Zeldzaam !

Stock number: 29234.

 161.00 (approx. $US 189.75 )Add To Cart
Enquire

DE KINDER,Constant.
De hoed van den Langen Wapper. 1931. 147 Blz.

Stock number: 10422.

 25.00 (approx. $US 29.47 )Add To Cart
Enquire

DE KINDER,Constant.
De Lierridders. Pentekeningen van Pol Dom. Antwerpen

1924. 112 Blz. Halflinnen, blinde band. Gebruiksporen.

Stock number: 3202.

 30.00 (approx. $US 35.36 )Add To Cart
Enquire

DE KINDER,Constant.
De Wonderlier en andere verhalen. Vertellingen

rond den haard. Pentekeningen Edw. Pellens. Antw.-1926. 46 Blz. Onfris.

Stock number: x218.

 30.00 (approx. $US 35.36 )Add To Cart
Enquire

DE KINDER,Constant.
Ivo Buren of een edel zeemanshart. Pentekeningen van

Frans Nackaerts. Antwerpen-1926. Groot formaat. Mooi ex. !

Stock number: 21230.

 30.00 (approx. $US 35.36 )Add To Cart
Enquire

DE KINDER,Constant.
Jan Olieslagers - De Antwerpsche Duivel. Vrij bewerkt

naar "Un homme volant" door Willy Coppens de Houthulst. Met talrijke foto's., Uit het sportieve en oorlogsleven. Met portret. Antwerpen,1936. 251 Blz., Omslag met stukje van 2 op 5 cm uit. Gans boek met oude vochtsporen en randen, doch tekst en foto's blijven zichtbaar. Aangepaste prijs:

Stock number: 4221.

 99.00 (approx. $US 116.68 )Add To Cart
Enquire

DE KINDER,Constant.
Jan zonder vrees. Een XVe eeuwsche vertelling. Penteekenin-

gen van Emiel Walravens. Enkele volbladtekeningen. Antwerpen,z.d. 236 Bladz.groot, formaat 180 x 250 mm. Ingenaaid. Nogal wat gebruiksporen en gevlekte band., Originele uitgave in de volkstaal. Latere uitgaven werden bewerkt en gemoderni-, seerd !

Stock number: 38057.

 37.00 (approx. $US 43.61 )Add To Cart
Enquire

DE KINDER,Constant.
Moederke Miserie. Een legende uit het Kempenland.

Met pentekeningen van Jan Waterschoot. Antwerpen-1943. 39 Blz.

Stock number: 21231.

 25.00 (approx. $US 29.47 )Add To Cart
Enquire

DE KINDER,Constant.
Rond den Haard. Berijmde sprookjes. Antwerpen-1904.

Illustraties Pellens. 87 blz. Zonder omslag.

Stock number: 13570.

 16.00 (approx. $US 18.86 )Add To Cart
Enquire

DE KINDER,Constant.
Winckel de Smokkelaar. 1ste Druk ! 60 Blz.

Met penteekeningen van den schrijver. G. Devreese-Antwerpen, z.d. Gedrukt in 2, kolommen. Groot formaat. Zeer zeldzaam ! Vlekken.

Stock number: 17757.

 37.00 (approx. $US 43.61 )Add To Cart
Enquire

DE KINDER,C.
Winckel de Smokkelaar. Nieuwe druk. 48 Blz.

Zonder "De Bank" uit 1ste Druk. Gebruiksporen. Geillustreerd. L. Opdebeek.-, Antwerpen, z.d.

Stock number: 17758.

 25.00 (approx. $US 29.47 )Add To Cart
Enquire

DE KINDER,Constant &
Wirtz,Edward. Zwemmen en redden. 219 Blz.

Groot formaat in 4. Geillustreerd met foto's en tekeningen. Het buikzwemmen -, het zwemmen op den rug - Zijdestreek - Moeilijkheden en ongevallen - Springen en, duiken - Onder water zwemmen - Spelen - Het redden - Opwekking uit den schijn-, dood - Silvestermethode - Howardmethode - Inrichting als leervak. enz..., Halflinnen originele band met goudopdruk. Mooi bewaard ex. !

Stock number: 26454.

 94.00 (approx. $US 110.79 )Add To Cart
Enquire

DE KLAROEN 2e Jaarg.
1934-1935. Algemeen Orgaan voor Katholieke Actie bij

jongere studenten. Redactie Z.E.H.K.Dubois en W.E.H.C. DEman. Met o.a. Edward, Vermeulen -nummer. Klaroeners volkje (talrijke foto's). Hoe de mensen leefden in, Vlaanderen. Liederen met muziek. De Duitsche Katholieke Jeugd : Jungschar en, Jugendschaft. Hitlerjeugd. Gouwdag der Westvlaamse Studenten te Tielt. De Voor-, kajotters,enz. Prachtig gedrukt in meerkleuren koperdiepdruk met talrijke illu-, straties ! Nr.1-10. CA 300 blz.groot in4.Oostende.Halflinnen,scharnier gebroken.

Stock number: 30002.

 62.00 (approx. $US 73.07 )Add To Cart
Enquire

DE KLAUWAART
De Klauwaart 7e Jaargang, 10 Juni 1933, nr.23

Strijdblad van het Verbond van Dietsche Nationaalsolidaristen voor geheel Dietschland. Verschijn een maal per week. Met o.a. Wies Moens: Dinaso-geest - Het Verdinaso in Rijks-Nederland - Het joodsch gevaar - enz. 8 Bladz. groot 480 x 300 mm. Uitzonderlijk goed bewaard en ongelezen. Zeldzaam!(M)

Stock number: 1174.

 45.00 (approx. $US 53.04 )Add To Cart
Enquire

DE KLAUWAART.
Strijdblad van het Verbond van Dietsche Nationaal-

solidaristen voor geheel Dietschland. 10 Juni 1933. Met o.a. Wies Moens: Dinaso-, Geest (hoofdartikel). Het Joodsch gevaar. Juul Declercq. Dinaso-arbeidspolitiek., Berichten: Moorslede, Meenen, Aalbeke, Tielt, Amsterdam, Brussel, Mechelen, Antwerpen, Turnhout,enz...Ward Hermans: De Unie der Vlaamsche Nationalisten en, het Verdinaso. Het Verdinaso in Rijks-Nederland. Met tekeningen. Mechelen /, Heist op den Berg. 8 Blz.groot formaat 32,5 x 47,5 cm. Goede staat en zeldzaam!

Stock number: 31778.

 37.00 (approx. $US 43.61 )Add To Cart
Enquire

DE KONINCK,L.
Galerij van Vaderlandsche Taferelen opgehangen

rond de wieg van P.P. Rubens. Splichal-Turnhout. 1878. 157 Blz. Gen. Achterstuk, omsl. weg.

Stock number: 10581.

 30.00 (approx. $US 35.36 )Add To Cart
Enquire

DE KONINCK,Marcel.
Het straatje. Excelsior,Brugge,z.d. 153 Blz.

Stock number: 15970.

 20.00 (approx. $US 23.57 )Add To Cart
Enquire

DE KONING,Mr.P.
Volk en staat. Een studie over het recht der nationali-

teiten. Amsterdam,1928. 72 blz. Gen. Mooi exemplaar !

Stock number: 12688.

 25.00 (approx. $US 29.47 )Add To Cart
Enquire

DE KORTRIJKSCHE
Karmel vernield (1940-1945-oorlog). Missie-Almanak der

H.Kleine Theresia 1945. Talrijke foto's der vernielingen en geschiedenis van de, Kortrijksche Karmel. 31 Blz.groot formaat. Zeldzaam !

Stock number: 22568.

 55.00 (approx. $US 64.82 )Add To Cart
Enquire

DE KUNST EN HARE
Toepassingen. Verzameling van platen der werken

uitgevoerd door leden van de Gilde der oud-leerlingen St.-Lucasschool te Gent., Jaarboek - Kerstdag 1922. XLVIII Blz tekst. 192 Blz. met prachtige platen, sommige in kleuren. Groot formaat 24,5 x 31,5 Cm. Belangrijke oudere foto's :, Kortrijk : Zichten van St. Janskerk - Brugge : Gesticht voor Krankzinnigen -, Kantwerk : Zele - Nieuwpoort : nieuwe kerk - Brugge : St. Joris confrerie :, zilveren disch e.d. Kerken van Westkerke + Varsenare. Enz... Los in band.

Stock number: 27324.

 297.00 (approx. $US 350.04 )Add To Cart
Enquire

DE LA BOESSIERE-
Thiennes (voorwoord) 50 Jaar Moderne Kunst.

Internationale Wereldtentoonstelling Brussel 1985. + addenda. Ktalogus van 346, artikelen op ongenummerde bladen + 225 blz. kunstdrukpapier met reprodukties., XXIV Kleurplaten.

Stock number: 27290.

 136.00 (approx. $US 160.29 )Add To Cart
Enquire

DE LA CROIX,Jean.
Les poemes mystiques de Saint Jean De la Croix. Traduits

par le Pere L.M. de Saint-Joseph. Impression en deux couleurs. Bruges,1943., 218 Pages.

Stock number: 34053.

 45.00 (approx. $US 53.04 )Add To Cart
Enquire

DE LA FAILLE,J.B.
The works of Vincent van Gogh. With 56 color plates and

over 2000 black/white illustrations. This is the only book that contains all the, known paintings and drawings (1853-1890). Definitive catalogue raisonne. With, the following information: Catalogue Number- Title- Technique and dimensions-, Place and date of origin- Reference(s) to work in Van Gogh's letters- Present, owner and location, etc.. Amsterdam,1970. 700 Pages large size 275 x 370 mm., Bound, linen. Cover. In slightly soiled slipcase. Good condition and rare!

Stock number: 38433.

 695.00 (approx. $US 819.13 )Add To Cart
Enquire

DE LA FONTAINE, Jean
FABLES CHOISIES, MISES EN VERS.

Binding: Hardback

Bouillon: De la Sociéte Typographique, 1776. Three volumes: 1 * 2 * 4 *(of 4).Full, uniform, contemporary leather binding with gold ornaments, practically without damage. Original marbled endpapers, Woodcut headpieces and tailpieces, and numerous COPPERPLATE ENGRAVINGS, unsigned or engraved by Alard, Bertin, Crescent, and Savart. Index leaves. QUITE AN EXCELLENT COPY, the leaves fresh and almost entirely clean, the plates in rich impressions. The plates here, charming without attaining the highest level of artistic achievement, provide essentially the same images as those appearing in the Paris octavo printing of the "Fables" issued in 1765-75, which itself copies the celebrated 1755-59 folio version of La Fontaine with plates by Jean Baptiste Oudry. Adapted price for the 3 volumes

Stock number: 0467.

 645.00 (approx. $US 760.20 )Add To Cart
Enquire

DE LA GRANGE,Ernest.
Open House in Flanders. Chateau de la Motte au Bois.

Inscription: Signed, inscribed or annotated

Translated from the unpublished French. Dairy from the 29th.July until 31th De-, cember 1918. With map and several photographs. London,1929. 399 Pages. The, Baroness was hostess to most of the well known officers of the Allies. Joined, are 3 original postcards which show: The Baroness with the Prince of Wales at, the ruins of Ypres. A vieuw of the Chateau. With various dignitaries. Each card, with handwriting and signature of the Baroness. Linen. Very rare !

Stock number: 37225.

 161.00 (approx. $US 189.75 )Add To Cart
Enquire

DE LA HOUSSAIE,Amelot
L'Homme de Cour, of de Konst der Wysheid, getrocken

uyt de Spaensche Schriften van Gragian. Nu vertaelt door M.Smallegange, Regts-, geleerde. By Pieter van Thol, 's Gravenhage,1700. 419 Blz. + Tafel van de, Grondregels + Voorreden. Titelgravure Mulder. Vol-perkamenten band. Mooi, bewaard ex.!

Stock number: 24539.

 446.00 (approx. $US 525.66 )Add To Cart
Enquire

DE LA LAURENCIE,Lion.
L'Ecole Francaise de Violon. De Lully a Viotti. Etudes

d'histoire et d'esthetique. Tome II. 44 Reproductions. Nombreuses citations musi, cales. 516 Pages. Broche. Dos repare. Un peu debroche. Paris-1923.

Stock number: 19261.

 119.00 (approx. $US 140.25 )Add To Cart
Enquire

DE LA MADELEINE, Ph.
Dictionnaire Des Rimes,

Precede Du Nouveau Traite De La Versification, Et Suivi D'Un Essai Sur La Langue Poetique. [Ed. Emile Mascart et Co, 1852 Bruxelles. Format in16, reliure demi-toile et coins, avec titre et ornements en or. 349 pages. Bon etat

Stock number: 0686.

 66.00 (approx. $US 77.79 )Add To Cart
Enquire

DE LA MONTAGNE,Vict.
Benoit, Peter. (Muziek). Conscience herdacht.

Treur- en triomfzang voor gemengd koor en orkest van koperen speeltuigen (1886)., Met een prachtige kopergravure van P. Verhaert (1883) op speciaal stevig papier., 35 Blz. Groot formaat. Zeer mooie grafische verzorging R÷der-Leipzig. Uitgave, van het Peter Benoit-fonds, Antwerpen. Tekst + muziek. Klavierpartituur. Zeer, zeldzaam ! Met Nederlandse en Franse tekst. Portretgravure H. Conscience.

Stock number: 21673.

 143.00 (approx. $US 168.54 )Add To Cart
Enquire

DE LA MOTTE-FOUQUE
Fr. Undine. Vertaald door Paul Van Tichelen.

Boekverzorging en illustratie van Antoon Herckenrath. 113 Blz. Gebonden., Antwerpen 1944.

Stock number: 14687.

 55.00 (approx. $US 64.82 )Add To Cart
Enquire

DE LA MOTTE.
Traite complet des accouchemens naturels, non naturels

et contre nature, explique dans un tres grand nombre d'observations choisies, accompagnees de reflexions sur l'art d'accoucher heureusement, L'on y enseigne, aussi les moyens de remedier a tous les accidens qui arrivent dans la grossesse, et apres l'accouchement... A Leiden,Langerak,1709. 752 Pages. Reliure plein, parchemin du temps, dos 6 nerfs. Bon etat ! Rare !

Stock number: 34218.

 595.00 (approx. $US 701.27 )Add To Cart
Enquire
Previous
454647484950Next
View Basket
  Home | Login | View Basket | Help | About Us | Privacy & Security | Contact Us  
Use of this web site is governed by Conditions of Use, which may be found here.
Copyright © 1999 - 2010 ammonet InfoTech. All rights reserved.